Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Likabehandlingsplan

Enligt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) ska varje skola ha en likabehandlingsplan. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Lagen ställer krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Hjalmar Strömerskolans likabehandlingsplaner 2015/2016

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in