Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram ska göra Dig behörig till utbildning inom ett nationellt program, förberedda Dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning. De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion.


Preparandutbildning


Preparandutbildning ska pågå högst ett år och vänder sig till Dig som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val


Syftet med programinriktat individuellt val är att Du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att Du så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Yrkesintroduktion


Yrkesintroduktion vänder sig till Dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ


Individuellt alternativ ska hjälpa Dig vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Språkintroduktion


Språkintroduktion ska ge Dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att Du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
IM
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in