Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Högskolans behörighetskrav

För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper uttrycks oftast som krav på viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på t ex arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.  Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning.

Varför behövs behörighetskrav?

Behörighetskraven ska dels garantera en viss startnivå, dels ge besked till sökande om vad som krävs för att de ska kunna genomföra en viss utbildning. Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa specifika ämnen. Den beror också på en rad personliga egenskaper och förutsättningar.

Behörighetskraven har alltså främst en betydelse som allmän information till dig som blivande student om vilka förkunskaper som förutsätts inom en viss utbildning. Däremot kan inte uppfyllda behörighetskrav tolkas så att de ger dig som student någon absolut garanti för studieframgång.  

Grundläggande behörighet för dig med slutbetyg från gymnasieskolan

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå har den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och fått lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska A+B eller svenska som andraspråk A+B, engelska A och matematik A.

Grundläggande behörighet för dig med examen från gymnasieskolan (Gy11)

 För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program, eller yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten är de förkunskaper som är nödvändiga för att man ska kunna följa en vissutbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är indelad i s k områdesbehörigheter.

Tabell över områdesbehörigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Universitets- och högskolerådet bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för högskoleutbildningar som leder fram till en yrkesexamen(t exjuristexamen, psykologexamen och sjuksköterskeexamen). För övriga utbildningarbeslutar varje högskola själv i vilken områdesbehörighet dessa skall placeras.  Med övriga utbildningar menas program och kurser som leder fram till en s k generell examen, t ex Filosofie kandidat- eller Magisterexamen.

Du kan söka mer information om behörighetskrav och utbildningsutbud hos Universitet- och högskolerådet www.uhr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in