Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Karin Stierna mottar certifieringsbeviset från Eva Holmbom

Certifieringsceremoni för Vård- och omsorgscollege i Strömsund

Det bjöds på musik, kaffe och tårta i Hjalmar Strömerskolans matsal när Strömsunds kommun firade att man blivit certifierad för Vård- och omsorgscollege.
Eva Holmbom med elevrepresentanterna Evelina Solem och Robin Söderling-Säbom
Eva Holmbom med elevrepre-
sentanterna Evelina Solem
och Robin Söderling-Säbom
Till tonerna av 50-talshiten Fever, framförd av musikelever vid Hjalmar Strömerskolan, samlades inbjudna gäster till den officiella certifieringen av Vård och omsorgscollege i Strömsund. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsutmärkning för utbildningen, som betonar samarbete mellan olika ämnen i skolan samt mellan skolan och arbetslivet.

Kommunstyrelsens ordförande, Karin Stierna, inledde genom att berätta varför hon anser att det är viktigt Strömsund nu blir certifierat. För det första, Strömsunds kommun är en stor arbetsgivare inom vården och har ett stort behov av arbetskraft; för det andra, Strömsund är en utbildningskommun, som behöver ha utbildningar av hög kvalitet; för det tredje, vård och omsorgscollege är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, för att höja statusen på en typisk tjejutbildning. Karin avslutade med att säga att hon hoppades se att det blev lika många tjejer som killar på vårdutbildningen inom kort.

Monica Grahn, förvaltningschef för vård- och socialförvaltningen tyckte att sextonde december var en stor dag för kommunen, eftersom vård och omsorg är en så stor del av kommunens uppdrag. Vård- och omsorgscollege innebär ett stort ansvar i att samarbeta mellan vården och utbildningen, samt att man kunde ställa höga krav på varandra.
   — Nu börjar arbetet! var Monicas uppmaning till alla inblandade.
Eva Holmbom, regional samordnare för Vård- och omsorgscollege i Jämtland överlämnade certifieringsbeviset till Karin Stierna och till Evelina Solem och Robin Söderling-Säbom, som fick representera alla nuvarande och kommande elever vid vård- och omsorgsutbildningen.

Text och foto: Per Estliden

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in