Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Stipendiater Hjalmar Strömerskolan lå 2011/12

Isabell Nilsson får kulturstipendium

Studieförbundet Vuxenskolans Kulturstipendium för Hjalmar Strömerskolan

Stipendiat:   Isabell Nilsson, ES3

Motivering:   Isabell besitter en fantastisk scennärvaro och har en personlig och mogen sångröst. Hon har påvisat en blandad repertoar och besitter goda ledaregenskaper.

Utdelare:   Heidi Sundelin

Jeremias Åhrén

Byggindustrins Yrkesnämnd Jämtlands stipendium för BP-programmet

Stipendiat:   Jeremias Åhrén, BP3

Motivering:   Eleven har visat stort engagemang och initiativförmåga och har varit mycket uppskattad på sin arbetsplatsförlagda utbildning. Han har en öppenhet om sitt kulturhistoriska ursprung och är med sitt lättsamma sätt lätt att umgås med för både skolkamrater och personal.

Utdelare:   Håkan Löfqvist, BYN

Rikard Strid

Munskänkarnas stipendium för HR- eleven på Hjalmar Strömerskolan 2012

Stipendiat:   Rikard Strid, HR3

Motivering:   Eleven har med ett gott engagemang och med god närvaro läst kurserna Ansvarsfull alkoholservering och Drycker. Han har under studietiden utvecklats och visat sitt intresse om drycker och dess framställning samt i Ansvarsfull alkoholhantering diskuterat moral och etikfrågor med anknytning till ansvaret vid alkoholservering och alkoholens skadeverkningar. För hans utveckling i dessa kunskaper och fina studieresultat utses Rikard Strid HR 3 till årets stipendiat.

Utdelare:   Mona Sehlin, Munskänkarna

Andreas Ottosson

Svenska Åkeriförbundets stipendium för FP-programmet inriktning Transport

Stipendiat:   Andreas Ottosson, FPTP3

Motivering:   Andreas har mycket stor talang för yrket. Han har visat prov på yrkesskicklighet genom att med stor fallenhet framföra olika typer av fordon och maskiner.  Andreas klasskamrater har nominerat honom med tanke på Åkeriföretagens kriterier:  "Närvaro, Engagemang, Positiv attityd och Team-känsla". Vi lärare ser eleven som en mycket kompetent och yrkesskicklig nybliven yrkesförare.

Utdelare:   Lars-Göran Nilsson, Åkeriföreningen

Jessica Lövgren

Köpmannaföreningens stipendium för HP-programmet

Stipendiat:   Jessica Lövgren, HP3

Motivering:   Jessica är en serviceinriktad, lugn och säker person som alltid fullföljer tilldelade
uppgifter på bästa sätt. Hon är glad, positiv och ansvarsfull och i butik löser hon allt prickfritt
och agerar proffsigt i sitt bemötande gentemot kunden. Jessica är intresserad, social och flexibel.

Utdelare:   Annica Nyholm, Köpmannaföreningen

Camilla Norberg
Tina Malik

Lions stipendium för Hjalmar Strömerskolan

Stipendiater:   Camilla Norberg SP3, Tina Malik BF3

Motiveringar


Camilla:   Eleven har under sin studietid på Hjalmar Strömerskolan visat, ett stort engagemang i skolans inre arbete och målmedvetenhet i sina studier, vilket har resulterat i mycket höga betyg och studier till civilekonom till hösten.

Tina:   Eleven har genom hårt arbete fått mycket höga betyg och har även varit en ambassad för det engelska språkets utveckling inom skolan. Till hösten satsar hon på att utbilda sig till världens viktigaste yrke, läraryrket.

Utdelare:   Heidi Sundelin

Jens och Johan

Elföretagens stipendium för El-programmet

Stipendiater:   Jens Mårtensson och Johan Lind, EC3

Motivering:   Jens och Johan har visat prov på mångsidighet i yrket, både praktiskt och teoretiskt. De har väl utvecklade förmågor att ta till sig nya kunskaper. De visar proffsighet både i utförandet av arbetet och genom att vare en goda medarbetare till elever och lärare i skolan samt till anställda på de företag där den arbetsplatsförlagda utbildningen har genomförts.

Utdelare:   Kenneth Axelsson

Malin Hansson

"Årets Estetstipendiat"

Stipendiat:   Malin Hansson, ES3

Motivering: Under dessa tre år på Estetiska programmet har Malin utvecklat sin talang och kreativitet inom musiken och andra estetiska uttryck. Genom god närvaro, flitigt engagemang och personlig utveckling tilldelas hon därför 2012 år estetiska stipendium.

Utdelare:   Barbro Larbring-Rönngren

Jennifer Johansson

Ekorrits stipendium för Företagargymnasiet

Stipendiat:  Jennifer Johansson, SPEI3

Motivering:   Jennifer är öppen och glad och tar itu med sina arbetsuppgifter med intresse och ansvar. Hon är alltid öppen för att lära sig nya saker. Jennifer har en positiv attityd och är bra på att hitta lösningar på olika problem som kan dyka upp. I UF-företagandet visade hon prov på såväl serviceanda som initiativförmåga. Jennifer har uppnått mycket goda studieresultat och är väl förberedd för såväl studier som anställning.

Utdelare:   Maria Rubensson, Ekorrit

Ebba och Jennifer

Hjalmar Strömerskolans stipendium efter Näsvikens Ångsåg

Stipendiater:   Ebba Johansson och Jennifer Eriksson, FPTP3

Motiveringar:   Eleverna har på ett informativt sätt i sitt PA-arbete beskrivit transportutbildningen på Hjalmar Strömerskolan och yrket utifrån ett genusperspektiv. Materialet kommer att kunna användas av Hjalmar Strömerskolan vid olika informationstillfällen i framtiden.

Utdelare:   Heidi Sundelin

Henrik Jonasson

Barn-, kultur och utbildningsnämndens stipendium för BF-programmet

Stipendiat:   Henrik Jonasson, BF3

Motivering:   Eleven har på ett pedagogiskt och kreativt sätt väglett barn och unga, visat stort engagemang och intresse för ledarskap både under APU och i skolsituationer. Uppfinningsrik, framåt och pålitlig är tre ord som stämmer väl in på eleven. Eleven har mycket goda studieresultat och har haft ett positiv förhållningssätt till sin utbildning. Henrik är god kamrat som inspirerat många under sina tre år på gymnasiet.

Utdelare:   Lena Johansson, ordförande för Barn-, kultur och utbildningsnämnden.

Mikaela Lif-Grindefors

Vård- och Socialförvaltningens stipendium i Strömsunds för OP-programmet

Stipendiat:   Mikaela Lif-Grindefors, OP3

Motivering:   Mikaela har uppvisat både goda teoretiska och praktiska/kreativa färdigheter inom sitt yrkesval. Hon har visat stor social kompetens och empatisk förmåga, både ute på APL-arbetsplatser och i skolan. Hon är också en god kamrat som alltid ställer upp för andra.

Utdelare:   Karin Näsmark, Socialnämndens ordförande

ENASS-stipendium för IP-programmet

Stipendiat:   Kristoffer Bjurström, IP2 (3 000 kr)

Motivering:   Stipendiaten är punktlig, pålitlig och försöker alltid göra sitt bästa. Visar stort engagemang och initiativförmåga inom både det praktiska och teoretiska på skolan och ute på företagen under arbetsplatsförlagd utbildning(APU).  Har utvecklats mycket yrkesmässigt under sin utbildningstid genom god förmåga att ta till sig nya kunskaper.  

Utdelare:   Håkan Näsström, engcon Component

Stipendiat:    Rickard Peterson, IP3 (5 000 kr)

Motivering:   Stipendiaten har gjort en otrolig "resa" under sin gymnasietid vilket har lett till en mycket positiv utveckling både som person och i studierna. Har dessutom visat prov på stort eget engagemang, ansvarstagande och drivkraft i samarbete med andra. Har även varit en god medarbetare till de anställda ute på företagen under arbetsplatsförlagd utbildning(APU).

Utdelare:   Stig Engström, engcon

Teknikstipendiet för Teknikprogrammet

Stipendiat:   Paul Graube, TE3 (5 000 kr)

Motivering:   Stipendiaten har en väl utvecklad förmåga att ta till sig nya kunskaper. Teoretiska studier och praktiska moment utförs målinriktat och med god kvalitet. Han är alltid punktlig och lämnar in sina skolarbeten i tid.  Under arbetsplatsförlagd utbildning(APU) har han arbetat mycket självständigt, engagerat och initiativrikt och har visat sig kunnig på en ingenjörsmässigt hög nivå. Han visar god förmåga att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling.

Utdelare:   Ola Sonidsson, SCF Betongelement

Carolin Eriksson

Fjällveterinärens stipendium för NV-programmet

Stipendiat:   Carolin Eriksson, NV3

Motivering:   Carolin har på ett självständigt, förtjänstfullt och med utmärkta resultat genomfört sina gymnasiestudier vid Hjalmar Strömerskolan.

Utdelare:   Lars Bruks

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in