Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017
Studenter IP3 2012

”Med goda förutsättningar för jobb – Industritekniska programmets studenter 2012”.

Hjalmar i topp

Både de studieföreberedande och yrkesprogrammen på Hjalmar Strömerskolan står sig mycket bra i konkurrensen. Det visar den senaste undersökningen från Gymnasiekvalitet.se. Mest utmärkande är Industritekniska programmet, vilket kommer att prisas vid en ceremoni på skolan.
Gymnasiekvalitet.se undersöker och jämför gymnasieskolors kvalitet på uppdrag från Svenskt Näringsliv utifrån olika indikatorer. Årets siffror visar att flera års hårt och målmedvetet arbete, har givit goda resultat, när som Hjalmar Strömerskolan ligger i topp i länet i flera viktiga kategorier.  
  • Bland de program och yrkesprogram som ger jobb finner vi Industritekniska programmet i toppen av båda tabellerna eftersom 100 % av eleverna återfinns i anställning. Andra program som placerar sig högt är Bygg- och anläggningsprogrammet med 94,1 %, Restaurang och livsmedelsprogrammet med 87, 5 %, samt Vård- och omsorgsprogrammet med 87,5 %.
  • Hjalmar Strömerskolan förädlar sina elever. Förädlingsvärdet jämför hur betygen utvecklas från åk 9 till gymnasiets avgångsbetyg. Av sju program på listan, återfinns sex stycken på Hjalmar Strömer. I topp återfinns Estetiska programmet. Andra Hjalmar-program med gott förädlingsvärde är Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, samt Industritekniska programmet.
  • På topp 7-listan över program i Jämtland med högst antal högskolebehöriga elever, återfinns fem av programmen på Hjalmar Strömerskolan. Vad alla program har gemensamt är att 100 % av eleverna är högskolebehöriga vid examen. De aktuella programmen är: Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Teknikprogrammet.
  • Två program på Hjalmar Strömer ligger även i topp vad gäller antal procent som läser vidare på högskola eller universitet: Naturvetenskapsprogrammet med 77 % och Samhällsvetenskapsprogrammet med 70 %.

Hur kan en liten gymnasieskola som Hjalmar Strömerskolan ligga så bra till i konkurrensen? Heidi Sundelin, gymnasiets rektor svarar följande:

   — Jag ser följande framgångsfaktorer. För det första har vi en fantastiskt duktig lärarkår och övrig personal, sedan har vi ett nära samarbete med näringslivet och kommunen, vilket har stärkts de senaste åren och till sist är vi flexibla och tillgodoser, så långt det går, elevernas önskemål och behov. Men vi har också duktiga elever!

Skolan kommer att fira sina framgångar samtidigt som Industritekniska programmet mottar sitt diplom, måndagen 28 januari, kl. 09.30 i Hjalmar Strömerskolans fik i huvudbyggnaden. Media inbjuds närvara!

Text och foto: Per Estliden

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in