Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Information om ”Narkotikahund i skolan”

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund har i höst upprättat ett avtal med Hundgruppen på Polismyndigheten i Jämtlands län, som sedan tidigare driver projektet ”Narkotikahund i skolan”. Det är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande mot narkotika. Det finns flera skolor i vårt län som är med i projektet och nu har vi på Hjalmar Strömerskolan också fått möjligheten att delta.

Vi vill ha en narkotikafri skola och det här projektet är en del av det alkohol- och drogförebyggande arbete som vi bedriver på vår skola och som kan bidra till en drogfri miljö för våra elever, flickor och pojkar. Detta kan också bidra till att positiva möten mellan våra elever och polisen kan skapas. Under dessa besök vill polisen också få tid att träffa våra elever för att berätta om sitt arbete och svara på frågor.

När polisen besöker oss på skolan så kommer det att göras en sökning. Det är rektorn som avgör vilka platser som söks. Vid en eventuell markering t ex vid ett elevskåp begär polisen lov för husrannsakan via åklagaren och därefter öppnas skåpet och söks vidare. Vårdnadshavare till eleven under 18 år vars skåp söks kontaktas alltid.

Vi är medvetna om att vi har både elever och personal som är allergiska mot hundar men eftersom besöken ofta är korta och begränsade till vissa platser så tror vi att spridningen av allergener också blir begränsad. Vid frågor så är man välkommen att kontakta mentorn eller oss i skolledningen.

Med vänlig hälsning

Heidi Sundelin

Rektor

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in