Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Hjalmarelever medverkar i arbetet med kommunens nya översiktsplan

Hjalmarelever

Hjalmareleverna Linn Nieminen, Henrik Johansson, Fredrika Lundin och Olivia Wallin har gjort en djupdykning i förslaget till ny översiktsplan.

– Det har varit intressant och vi har lärt oss mycket. Det känns viktigt att få vara med och påverka, det är ju framtiden i vår kommun det handlar om.
Det säger elever som tyckt till om förslaget till ny översiktsplan för kommunen.

Hur ska våra ungdomar bli mer delaktiga i kommunens planeringsarbete? Den frågan ställde sig politikerna i kommunstyrelsen. Lösningen blev att ge olika styrelser och nämnder i uppdrag att där det är möjligt hitta nya sätt att involvera barn och ungdomar.

"Lärt oss mycket"
På Miljö- och byggavdelningen, som förra året började arbetet med en ny översiktsplan för kommunen, valde man att låta elever på Hjalmar Strömerskolan komma med förslag och tycka till om den nya planen.

– Det har varit intressant och vi har lärt oss mycket. Vi visste knappt vad en översiktsplan var och varför den är så viktig. Eftersom den görs om så sällan känns det unikt att få göra tycka till. Det är viktigt att få påverka – det är ju framtiden i vår kommun det handlar om, säger Henrik Johansson, som går tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet.

En djupdykning
Tillsammans med klasskompisarna Linn Nieminen, Fredrika Lundin, Rebecka Granberg och Olivia Wallin har han gjort en djupdykning i förslaget till ny översiktsplan. I uppstarten fick de titta på kartor för att tycka till om vilka platser de tyckte var fina och fula samt vilka de undviker för att de känns otrygga. Kartmaterialet sammanställdes och åsikterna fördes fram till planerarna som jobbade fram förslaget till ny översiktsplan. Bland annat kunde eleverna påverka var olika LIS-områden i kommunen skulle placeras (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

– Vi arbetar med var sitt kapitel i översiktsplanen och nu håller vi på att ta fram ett antal frågor som vi ska sammanställa till en enkät. Den ska vi sedan skicka ut till alla elever på skolan. Svaren skickar vi vidare till miljö- och byggavdelningen, säger Linn Nieminen.

Värdesätter insatsen
Anders Bergman, kommunens miljö- och byggchef som leder arbetet med den nya översiktsplanen, har vid flera tillfällen besökt klassen. Han värdesätter deras insats och hoppas att även i framtiden kunna engagera barn och unga i avdelningens planeringsarbete där det är möjligt.

– Jag tror att det är viktigt att man tidigt i åldrarna ger dem möjligheten. Det skapar en förståelse för vårt politiska system och i förlängningen är det en demokratifråga. Det är ju faktiskt dessa ungdomar som i framtiden ska leva och bo i den kommun vi planerar för nu, säger han.


Fakta: Det här är en översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan. Den ska visa kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling för att skapa utveckling och en god livsmiljö. Planen förenklar fortsatt arbete när kommunen ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser.

Vad händer nu?
Under oktober och november har förslaget diskuterats på samrådsmöten runt om i kommunen. Fram till den 13 december är det fritt fram för alla att komma med synpunkter. Sedan ska förslaget bearbetas och ställas ut. När och hur det sker kommer att meddelas genom kungörelse och annonser i lokaltidningarna.

Här går det att läsa översiktsplanen

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in