Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Skolans gym certifieras enligt ”100% ren hårdträning”

”100% ren hårdträning”. Så heter certifieringen som Popeye´s gym vid Hjalmar Strömerskolan, som första anläggning i kommunen, tar emot den 22 augusti. En certifiering som tydligt markerar avståndstagande mot droger och dopning.

Fredagen den 22 augusti blir Popeye´s gym vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund först ut i kommunen att få certifieringen ”100% ren hårdträning”. Gymmet i sporthallens källare drivs av skolidrottsföreningen och är ansluten till Svenska riksidrottsförbundet. Föreningen har cirka 300 aktiva medlemmar, många är gymnasieungdomar.
– Det här känns både viktigt och angeläget, det gör hela verksamheten mer seriös. Vi vill verka för en renare idrott och certifieringen sänder positiva signaler, säger Linda Eriksson, idrottslärare på Hjalmar Strömerskolan och nybliven antidopningsansvarig i skolidrottsföreningen.

Viktig certifiering

Hon har tillsammans med Anders Zetterlund i gymsektionen gått den utbildning som ligger till grund för certifieringen. Jämtland mobiliserar sedan ett antal år mot droger genom myndighetssamverkan mellan polisen, länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget. Som en del i det arbetet kan träningsanläggningar nu certifiera sig och därmed markera sitt avstånd mot användande av dopningspreparat. Detta i samarbete med nationella nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige).

"Ska inte vara bekvämt"

Certifieringen ”100% ren hårdträning” ställer bland annat krav på utbildning, att gemensam policy och handlingsplan följs, att misstänkt användande anmäls och att antidopningsarbetet syns tydligt i verksamheten.
– Det ska inte vara bekvämt att hålla på med dopning. Tyvärr har preparaten blivit allt mer lättillgängliga. Certifieringen är ett bra sätt för gymmen att agera och ju fler som certifierar sig desto svårare blir det att hålla med på dopning, säger Thomas Andersson, ansvarig för satsningen på regionförbundet.

Får diplom

Han kommer att dela ut diplomet till Hjalmar Strömerskolans gym tillsammans med Lena Jönsson från Jämtland-Härjedalens idrottsförbund. Även representanter från skolan och kommunen kommer att närvara.


Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in