Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan

På varje skola ska det finnas en lokal arbetsplan. Av arbetsplanen ska framgå hur de nationella och kommunala målen för skolan ska uppnås.

Läsåret 2012/2013


Läsåret 2012/2013 prioriteras avsnitten "lärande och utveckling" samt "kommunikation och dokumentation" i skolplanen för gymnasiet.
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in