Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Bidrag för dagliga resor

Rätt till resebidrag

Du har rätt till resebidrag om :

  • Du är heltidsstuderande och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Din skolväg är 6 km eller längre
  • Du har dagliga resor till och från skolan
  • Du inte har inackorderingsstöd

Skolväg

För att ha rätt till resebidrag ska den kortaste färdvägen mellan din bostad och skolan vara minst 6 km. Bostaden är den adress du är folkbokförd på. Du kan kontrollera avståndet mellan skola och bostad på eniro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och distribution

Ansökan om bidrag för dagliga resor ska lämnas till hemkommunen och det är hemkommunen som distribuerar busskortet. Du som är elev på Hjalmar Strömerskolan hämtar ditt busskort på skolans expedition den första skoldagen. Du som studerar i annan kommun får ditt busskort hemskickat.

Depositionsavgift

Busskortet lämnas ut mot en depositionsavgift på 200 kr. Depositionen betalas tillbaka när du lämnar tillbaka felfritt busskort vid avslutad utbildning.

Giltighetstid

Busskortet är personligt och gäller hela skoltiden (3 år). Kortet gäller inte under jullov och sommarlov.

Förlorat busskort

Om du förlorar ditt busskort ska du anmäla detta till expeditionen på Hjalmar Strömerskolan. Vi ser då till att ditt kort spärras för obehöriga användare, och beställer samtidigt ett nytt busskort. Det nya busskortet lämnas ut mot en ny depositionsavgift på 200 kr.

Busskort och kontantbidrag

Om avståndet mellan bostad och närmaste busshållplats är mer än 6 km och inte plustrafik finns, får du även bidrag för anslutningsresa. Detta under förutsättning att du på ansökningsblanketten angett att du har mer än 6 km till närmaste busshållplats.

Kontantbidrag enskild resa

Om det inte finns någon busslinje till skolan kan du få kontantbidrag för dina resor. Beloppets storlek är beroende av skolvägens längd, som dock måste vara minst 6 km.

Studieavbrott eller missbruk

Om du avbryter studierna, får inackorderingsstöd eller på annat sätt ändrar förutsättningarna är du inte längre berättigad till busskort. Då måste du snarast lämna tillbaka busskortet till expeditionen på Hjalmar Strömerskolan.

Om du har ett busskort som du inte är berättigad till, blir du återbetalningsskyldig.
Kontantbidrag skall också betalas tillbaka för den tid som du inte varit berättigad till det.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in