Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Stöd till inackordering

Stöd till inackordering får du som:

  • Har en restid som överstiger 2 timmar per dag enligt busstidtabell (sammanlagd restid till och från skolan)
  • Är heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Är förstahandsmottagen på den utbildning du går

Om du går på Hjalmar Strömerskolan och har särskilda behov av social eller medicinsk karaktär kan du bli beviljad inackorderingsstöd även om ovanstående villkor inte är uppfyllda. Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs.

Förstahandsmottagande

Vid antagningen till gymnasieskolan får du via brev besked om hur du är antagen till de utbildningar du sökt, dvs. om du är mottagen i första eller andra hand. Om du söker en utbildning i din hemkommun blir du mottagen i första hand. Likaså om du söker en utbildning i annan kommun som inte finns i hemkommunen.

Ansökan

Ansökan om inackorderingsstöd ska skickas till:

Hjalmar Strömerskolan
Kurator
Box 520
833 24 STRÖMSUND

Med ansökan ska du skicka med kopia på hyreskontrakt.

Ansökan ska göras för varje läsår och ska vara inlämnad senast sista skoldagen det läsår ansökan avser.

Beslutet om inackorderingsstöd grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan. Kontroller kommer att göras för att se att uppgifterna stämmer.

Stödets storlek läsåret 2017/2018


Går på Hjalmar Strömerskolan

1 490 kr per månad + ett resebidrag beräknat på avståndet mellan folkbokförings­adressen och skolan.

Går på kommunal skola i annan kommun

1 690 kr per månad

Resebidrag

I beräkning av resebidraget utgår vi ifrån Länstrafiken Jämtlands priser för enkelbiljett för ungdom. Ersättningen per månad beräknas på 9 enkelresor. Om summan för månadsersättningen överstigen priset för ett länskort för ungdom blir ersättningen lika stor som priset för länskort.

Utbetalning

Bidraget betalas ut för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under vårterminen. Utbetalning sker i halvt eller helt månadsbelopp.  För att få halvt belopp måste inackorderingstiden vara minst 15 dagar.

Utbetalningen görs till bankkontor eller med utbetalningskort. Ange på ansökningsblanketten vilket utbetalningssätt som önskas.

Studieavbrott eller ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden måste meddelas till Hjalmar Strömerskolan. Om du t ex slutar skolan, inte längre bor inackorderad, reser dagligen eller flyttar till annan kommun måste du anmäla detta till skolan.

Om du mister studiebidraget på grund av ogiltig frånvaro mister du även inackorderingsstödet.

Den som felaktigt tar emot inackorderingsstöd är skyldig att genast återbetala beloppet.

Kontaktinformation

  • Kurator
  • Marita Karlström
  • 0670-161 84
  • marita.karlstrom@stromsund.se
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in