Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017
Bild på elever på byggprogrammet

Erik Palmqvist och Kim Johansson är två av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet.

Internationellt utbyte om hållbart husbygge

Igår kväll anlände elever och lärare från Ålands yrkesgymnasium och Vargstad Vidaregående skole till Strömsund. Idag börjar ett tre dagar långt utbyte med bygg- och anläggningsprogrammet på Hjalmar Strömerskolan. Tillsammans ska de lära sig mer om hållbara byggtekniker.

Under hela hösten och till våren ska ett stort antal lärare och elever på Hjalmar Strömerskolan delta i ett antal projekt och utbyten. Ett flertal lärare har redan varit iväg till Portugal, Malta, Polen, Storbritannien och Rumänien. Nu är det dags för ett första internationellt besök på hemmaplan. I går kväll anlände nämligenelever och lärare från Ålands yrkesgymnasium och Vargstad Vidaregående skole till Strömsund.

"Lära av varandra"

– Syftet med det här projektet är att öka elevernas kunskap om miljövänligt byggande. Av tradition värnar vi i de nordiska länderna om miljön och det gör att vi har utvecklat en del smarta lösningar för husbyggen. Genom projektet får vi nu möjlighet att jämföra dem och lära av varandra, säger Aslak Doberck som är lärare på bygg- och anläggningsprogrammet.

Utbildningen fick häromdagen sin branschrekommendation förlängd enligt de nya och skärpta kriterierna av BYN, byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Tagit fram egna ritningar

Inför besöket har de tre skolorna förberett sig genom att ta fram varsin ritning av ett miljövänligt hus, i alla processer har eleverna tagit reda på och tagit hänsyn till miljövänliga och hållbara alternativ.

– Vi hoppas att utbytet ska ge oss nya impulser och att vi kan lära av varandra, samtidigt kan samarbetet ge upphov till helt nya lösningar som vi kan implementera i vår undervisning, säger läraren Kristina Nord.

Intressanta studiebesök

Under veckan kommer eleverna också att genomföra en rad studiebesök. Bland annat ska de få lära sig mer om kommunens sophantering med fokus på byggbranschens avfall, det blir besök på återvinningsstationen i Strömsund och miljö- och byggchefen Anders Bergman ska berätta mer om kommunens bygg- och miljöplaner.

– Jag hoppas att eleverna på ett naturligt sätt ska få ta del av de traditioner och byggnadssätt som vi använder oss av i Sverige. Det ger en liten inblick i vilka kulturella och geografiska skillnader som finns mellan länderna och hur de påverkar förutsättningarna för hållbart boende, säger biträdande rektor Anna Strömstedt.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in