Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Skolinspektionen på besök

Hjalmar Strömerskolan har Skolinspektionen på besök måndag och tisdag vecka 12. Besöket är en del av Skolinspektionens tillsyn av vår skolverksamhet. Vi hälsar dem varmt välkommen till skolan!

Vad innebär tillsyn?

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är så klart att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet redogör för de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till. Det finns också information som riktar sig direkt till hemmet.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in