Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Skolinspektionen granskar Språkintroduktions­programmet

Skolinspektionen kommer att genomföra en kvalitetsgranskning på Hjalmar Strömerskolan gällande utbildningen på språkintroduktionsprogrammet. Förutom Hjalmar Strömerskolan kommer ytterligare 41 skolor att omfattas av granskningen.

Vad handlar granskningen om?

Granskningen berör framför allt följande frågor:

  • Utformas utbildningen så att den är flexibel och anpassas efter elevernas skiftande förkunskaper och utbildningsbehov, med avseende på studietakt, omfattning och innehåll?
  • Får eleverna studie- och yrkesvägledning som en integrerad del av deras utbildning, så att de stödjs och vägleds inför deras framtida utbildnings- och yrkesval?
  • Bedriver elevhälsan ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete i nära samarbete med skolans övriga personal?

Vad innebär kvalitetsgranskningen och hur genomförs den?

Kvalitetsgranskningen ska visa hur väl verksamheten fungerar. De nationella styrdokumenten, exempelvis i form av skollagen och läroplaner utgör självklara utgångspunkter men även aktuella forskningsresultat och beprövad erfarenhet ligger till grund för granskningen.

Skolinspektionens utredare besöker er skoladen 26–28 april. Före besöket studerar utredarna dokument som vi begärt in från huvudmannen och skolan. Under besöket genomför utredarna intervjuer med olika grupper: elever, personal, rektor och representanter för huvudmannen.

Vad händer sedan?

Skolinspektionen sammanställer resultatet av kvalitetsgranskningen vid er skola i en verksamhetsrapport och ett skolbeslut där eventuella utvecklingsområden identifieras.

Har du frågor?

Du kan få mer information på webbplatsen www.skolinspektionen.se.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in