Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017
NORDPLUS

Nyckeln till Norden

Ett Nordplus Nordiske språk-projekt som pågår 2015-2017

Deltagande skolor

  • Hjalmar Strömerskolan – Strömsund
  • Västra Nylands folkhögskola – Karis, Finland
  • EE-Tallinn Gustaf Adolph Gymnasium – Tallin, Estland


Projektets mål

  • Öka kunskapen hos deltagande elever om deltagande länders kultur och arbetsmarknad
  • Skapa insikter om och förståelse för deltagande länders likheter och olikheter språkligt och kulturellt
  • Öka förutsättningarna för att deltagande elever kommer att se Norden som en tänkbar arbetsmarknad i framtiden
  • Utveckla nätverk för framtida samarbeten med deltagande länder
  • Stärka deltagarnas självkännedom, nationella identitet och stolthet över att bo och verka inom Norden
  • Stärka nordiska språkens betydelse hos deltagande elever
  • Öka kunskapen om hur utbildning bedrivs och skiljer sig åt mellan olika länder


Projektets blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in