Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Årets riksidrottsgymnasium 2004

Skyttegymnasiet i Strömsunds kommun fick 2004 RiksidrottsFörbundets utmärkelse Årets riksidrottsgymnasium.
Utmärkelsen Årets riksidrottsgymnasium 2004

Motivering


Sportskyttegymnasiet kännetecknas av en väl fungerande RIG-grupp där ett starkt engagerat och positivt ledarskap bidrar till att samverkan och allas delaktighet står i fokus.

Sportskyttegymnasiet har tillsammans med Svenska Sportskytteförbundet, Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan skapat en föredömlig struktur och organisation. Kunskaper omsätts aktivt och framgångsrikt i handling för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten systematiskt och långsiktigt.

Sportskyttegymnasiet är en viktig del i Svenska Sportskytteförbundets elitsatsning med intentioner att skapa en röd tråd för eleverna att kombinera elitidrott och studier på gymnasial och postgymnasial nivå.

Sportskyttegymnasiet har tydligt fokus på eleverna vilket bl a bidragit till goda idrotts- och studieresultat.

Sportskyttegymnasiet är ett föredöme för en framgångsrik riksidrottsgymnasieverksamhet.

Kontaktinformation
  • Rektor
  • Heidi Sundelin
  • 0670-161 81

  • Skyttehallen
  • Tfn: 0670-162 16, 162 17
  • skyttegymnasiet@stromsund.se
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in