Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen är en kvalificerad språkutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Studier vid sfi kan också kombineras med andra gymnasiala
kurser. Kontakta studie och yrkesvägledare om du har sådana frågor.

Kurser

Utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar. Studievägarna heter spår 1, spår 2 och spår 3. Vilket spår du ska börja på beror på hur länge du har gått i skolan tidigare.

Spår 1 – Kurs A och kurs B

För dig som aldrig har gått i skolan eller som bara har några få år i skolan. I dessa kurser får du lära dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det.

Spår 2 – Kurs B och C

Vänder sig till dig som har goda läs- och skrivkunskaper på ditt modersmål. Du får lära dig att tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.

Spår 3 – Kurs C och D

Vänder sig till dig som har en avslutad gymnasial utbildning från ditt hemland eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van vid att studera snabbt. Kursen ger dig kunskaper i svenska så att du kan förstå och tala ett vardagligt språk. Du lär dig också läsa och förstå olika typer av texter och uttrycka dig i tal och skrift.

Du kan kombinera dina studier på SFI med studier på grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning.

Mer information om SFI

Kontakta koordinator för SFI för mer information om utbildning i svenska för invandrare.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in