Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

På det här programmet får du

 • Utveckla dina kunskaper i pedagogik med målet att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.
 • Kunskap om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår APL inom skola och barnomsorg. Du kan även ha en del av Din APL förlagd till arbetsplatser, där du möter barn och vuxna med olika svårigheter.

Grundläggande högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet behöver du planera dina studier tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Du behöver då välja att läsa Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3, samt Engelska 6.

Framtida yrken

 • Examinerad barnskötare
 • Fritidspedagog
 • Fritidsledare
 • Lärare
 • Förskollärare
 • Polis
 • Personlig assistent
 • Socionom
 • Elevassistent
Yrkesprogram
BF
Examensmål
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in