Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om matematik.

Inriktning Naturvetenskap

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

På det här programmet får du

  • Förståelse av naturvetenskapen som bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Du får arbeta med experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment.
  • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Framtida yrken

  • Läkare
  • Veterinär
  • Civilingenjör
  • Tandläkare
  • Jägmästare
  • Forskare
  • Agronom
Högskoleförberedande program
NA
Examensmål
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in