Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är andra viktiga ämnesområden.

Inriktning Beteendevetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen tar bland annat upp ledarskap, lärande, sociologi, kommunikation. Du får studera människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och du får kunskaper i att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Inriktning Samhällsvetenskap

På det här programmet får du

  • Utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.
  • Utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Framtida yrken

  • Statsvetare
  • Lärare
  • Arkeolog
  • Kriminolog
  • Socionom
  • Journalist
  • Psykolog
  • Beteendevetare
Högskoleförberedande program
SA
Examensmål
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in