Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

På det här programmet får du

  • Utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.
  • Genom arbetsplatsförlagt lärande utveckla dina yrkeskunskaper och yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I programmet ingår APL, som Du gör inom äldreomsorg, när- och akutsjukvård. APL inom valbar kurs kan t ex vara barnsjukvård eller dagverksamhet för funktionshindrade.

Grundläggande högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet behöver du planera dina studier tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Du behöver då välja att läsa Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3, samt Engelska 6.

Framtida yrken

  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Sjukgymnast
  • Psykolog
  • Personlig assistent
  • Socionom
  • Elevassistent
  • Ambulanssjukvårdare
Yrkesprogram
VO
Examensmål
Vård- och omsorgscollege
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in