Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Ekonomi

Studiestöd

Du som går en gymnasial utbildning kan få studiestöd från centrala studiestödsnämnden (CSN) i form av studiehjälp eller studiemedel. Vilket studiestöd som är aktuellt för dig beror på hur gammal du är. Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20. Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20.

OBS! Kom ihåg att ansökan om studiemedel inför höstterminen det år du fyller 20.

Bidrag för dagliga resor

Du som är skriven i Strömsunds kommun, har rätt till studiehjälp och som reser dagligen till och från skolan, kan ansöka om bidrag för dagliga resor. Resebidraget ges i form av ett busskort eller i vissa fall av kontantbidrag.

Stöd till inackordering

Inackorderingsstödet är ett bidrag som du kan få om du måste bo någon annanstans än hemma på grund av dina studier. Om du går en friskola ansöker du om stödet hos CSN, och om du går en kommunal skola ansöker du om stödet i din hemkommun.

För att kunna få inackorderingsstödet måste restiden mellan din folkbokföringsadress och din skola vara minst två timmar per dag, om du skulle bo kvar hemma.

Kontaktinformation

  • Kurator
  • Marita Karlström
  • 0670-161 84
  • marita.karlstrom@stromsund.se
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in