Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Anmälan vid frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan kan göras via telefonsvarare eller i Skola24.

Vem får sjukanmäla?

När elev under 18 år blir sjuk är det vårdnadshavaren som får göra sjukanmälan. Elev som är myndig anmäler sig själv vid sjukdom.

Sjuk under skoldagen

Om elev blir sjuk under pågående skoldag anmäler eleven detta till sin mentor. Om elev inte kan få tag i mentor anmäler eleven sin sjukdom till skolsköterskan.

Sjukanmälan för elever med tillfälligt personnummer

Myndig elev eller vårdnadshavare gör sjukanmälan till 072-247 03 98 (tala in ett meddelande) eller i Skola24. 

Sjukanmälan via telefonsvarare

0515-777 614

Detta telefonnummer går att ringa dygnet runt. Om anmälan görs efter klockan 12.00 registreras sjukfrånvaron för följande dag.

Så gör du sjukanmälan:

  1. Slå numret 0515-777 614. Du kommer till en telefonsvarare där du knappar in den sjukes tiosiffriga personnummer.

  2. Vänta på bekräftelsen som kommer när registreringen är klar. Lägg inte på luren innan du hör bekräftelsen, då avbryts sjukanmälan.

Sjukanmälan varje dag

Kom ihåg att göra sjukanmälan varje dag när du ringer telefonsvararen.

Sjukanmälan i Skola24

Myndiga elever och vårdnadshavare kan göra sjukanmälan i Skola24 om de aktiverat sitt konto. Med aktiverat konto är de möjligt att ladda hem mobilappen ”Skola24” och även där kan myndiga elever och vårdnadshavare göra sjukanmälan.

Anmälan av övrig frånvaro

Övrig frånvaro så som ledighet, tandläkarbesök m m rapporteras till mentor.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in