Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Ansökan om ledighet för elev

Om du har mycket starka skäl att vara ledig kan mentorn bevilja ledighet upp till tre dagar i följd och högst sex dagar per läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor.

Som studerande måste du själv ta ansvar för att du på egen hand inhämtar de kursavsnitt som behandlas i klassen när du är borta. Du ska i god tid göra en skriftlig ansökan om ledighet där det ska framgå:

  • vilken tid ledigheten omfattar
  • varför du ansöker om ledighet
  • hur du ska arbeta med dina kurser under ledigheten.
Du och dina vårdnadshavare ska skriva under ansökan och den ska lämnas till din mentor.

Ledighet för resor beviljas endast om det finns särskilda skäl av medicinsk eller familjesocial karaktär. Ledigheten måste sökas innan resan beställs och betalas.

Om du ansöker om ledighet för förvärvsarbete i slutet av terminen ska arbetsgivaren skriftligen intyga att ledigheten under skoltid är en förutsättning för att du ska få arbetet.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in