Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Närvaro

Du är alltid skyldig att närvara och kontinuerligt delta i de kurser som ingår i din individuella studieplan och du ska enligt gymnasieförordningen anmäla om du är förhindrad att delta i skolarbetet.

Uppföljning av närvaro

Mentorn går igenom närvarosituationen med dig varje vecka. Om du har varit frånvarande utan giltig anledning kommer skolan eller mentorn att informera dina vårdnadshavare.

Vid fyra tillfällen under läsåret kommer vi också att skriftligt informera dig, och om du är omyndig dina vårdnadshavare, om närvarosituationen.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in