Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Ordningsregler för Hjalmar Strömerskolan

Ordningsreglerna beslutades i den lokala styrelsen den 26 oktober 2016. Ordningsreglerna skall utarbetas under medverkan av eleverna som finns på skolan (Skollagen 5 kap, 5 §, 2010:800).

På Hjalmar Strömerskolan har vi, alla elever och all personal, tillsammans ett ansvar för att:
 • Alla får en bra arbetsmiljö och känner trivsel och trygghet
 • Alla respekterar varandra och visar hänsyn, mot allt och alla.
 • Alla vårdar skolan

 
För att det ska blir trevligt för alla på Hjalmar Strömerskolan har vi kommit överens om följande regler:

 • Vi uppträder trevligt mot varandra och använder ett vårdat språk, som inte kan uppfattas som sårande eller kränkande.
 • Vi visar respekt för varandras arbete. Alla ska kunna arbeta och lära sig.
 • Vi kommer i tid och har med oss det material vi behöver till lektionerna.
 • Vi är rädda om egna och andras tillhörigheter, skolans lokaler och material.
 • Vi lägger allt skräp i papperskorgar och bär undan disken efter oss.
 • Vi tar av oss ytterkläder (bortsett från huvudbonader) under lektionstid, i matsalen och under gemensamma samlingar.

 
För att få en bra arbetsmiljö och ge alla tillfälle att arbeta och lära sig har vi kommit överens om följande:

 • Det är förbjudet att använda mobiltelefoner under lektionstid. Telefonerna
  skall vara på ljudlöst och undanstoppade. Vid prov lämnas telefonerna i
  elevskåpen.
 • Datorn skall användas till skolarbetet under lektionstid.
 • Fika ska ske i cafeterian om det inte vid enstaka tillfällen, tillsammans med skolans personal finns särskilda skäl att göra det i klassrummet.
 • Vi är medvetna att fusk är en allvarlig förseelse som leder till varning och vid upprepning kan den leda till avstängning från undervisningen.
 • Totalt nötförbud och äppelförbud gäller i alla skolans lokaler (gäller även för mandlar, marsipan/mandelmassa)
 • Rökning  är förbjuden i skolan. Rökning på skolans område är inte tillåtet.
 • Inga former av alkohol/droger får förekomma inom skolans verksamhet. Alkohol- och/eller drogpåverkade avvisas från skolan. Se skolans drogpolicy.


Om någon bryter mot reglerna
Vi ska alltid ha rätt att ångra oss, be om ursäkt och göra rätt för oss genom att t ex laga, ersätta eller städa upp.

Om någon bryter mot reglerna vid upprepade tillfällen träffas elev, vårdnadshavare (för elever under 18 år), mentor och rektor för att diskutera det inträffade och vidta lämpliga åtgärder. Reglerna i gymnasieförordningen tillämpas.

Sådant som är brott i samhället är också brott inom skolans område och polisanmäls alltid.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in