Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Hjalmar Strömerskolan

Mission


Hjalmar Strömer skall föremedla kunskap och lärande samt skola elever till goda individer och samhällsmedborgare som respekterar demokratiska principer.

Vision


Hjalmar Strömer skall vara en skola som fokuserar på kunskap och internationellt samarbete, som håller toppnivå på alla program och skall vara det självklara valet av gymnasieskola.

Verksamhetsidé


Hjalmar Strömer är skolan som ger elever en mycket högklassig utbildning som ger goda förutsättningar för individens fortsatta studier och liv. Detta genom att i en attraktiv skolmiljö kontinuerligt arbeta för att utveckla lärarnas kompetens och med lyhördhet för elevernas behov och intensiv dialog skapa en av Sveriges bästa skolor.

Värderingsgrund


Alla elever är individer som måste få utvecklas till sin fulla potential. Vi  ska skapa och upprätthålla en miljö där alla vågar och respekterar allas lika värde.
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in